El Wing Chun Kung Fu té una antiguitat aproximada de 350 anys. És una art marcial especialitzada en el combat a curta distància, no requereix ni una gran força ni una gran capacitat atlètica, ja que es basa en l’aplicació de la lògica, la ciència i la simplicitat de moviments. Permet a una persona, independentment del seu tamany o sexe, defendre’s eficaçment contra un atacant més gran i fort.

HORARI

  • Dilluns: 20:30h a 22:00h

PROFESSOR

Daniel Palau

kungfu-swing