La Dansa Contemporània va sorgir com una reacció a les posicions i moviments estilitzats del ballet clàssic. Juga amb els moviments naturals del cos i experiementa amb aquesta tècnica clàssica per donar-li la volta i innovar. La dinàmica del cos prové de l’energia de la persona que fa que el moviment arribi a cada part del cos i conflueixi amb la música i l’espai. Aquest espai s’utilitza com a via natural d’expressió i dinamisme. És una dansa portadora de la funció de la comunicació.

HORARI

  • Infantil (6-12 anys) -Dimarts i Dijous 17:30h a 18:30h
  • Adults – Dimarts i Dijous 20:30h a 22:00h

PROFESSORES

Nora BaylakIngrid Solé


contempo