Classes

Altres activitats de l'escola

Per a més informació, contacta amb nosaltres a 93 870 40 96 / info@escolaswing.com

Dansa per entitats i col·laboracions

L’Escola Swing participa en gairebé totes les entitats i actes que té la ciutat com per exemple El Gran Centre, Oncovallès, Auditori de Granollers, Rocaumbert, la Open Night o el dia del Càncer, entre d’altres. A més, som membres del Gran Centre de Granollers.